Περιθώρι
Τ.Κ. 66033 Κάτω Νευροκόπι
Δράμα

Τηλ. 2523031214
Φαξ  2523031102

e-mail: sales@ioannidis-ioannis.grΚατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων

Manufacturing Agricultural Products

Perithori
66033 Kato Nevrokopi
Drama

Tel. +302523031214
Fax  +302523031102

e-mail: sales@ioannidis-ioannis.gr